معرفی شهرداران قبلی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی شهرداران قبلی

شهرداران صباشهر از ابتدا تاکنون

ردیف سال نام و نام خانوادگی سمت
۱ ۷۶ تا ۷۹ محمدحسین دهقان شهردار
۲ ۷۹ تا ۸۰ سیداحمد احمدزاده شهردار
۳ ۸۰ تا ۸۱ یونس سمیع پور سرپرست
۴ ۸۱ تا ۸۵ علی هوسی شهردار
۵ ۸۵ تا ۸۶ اسماعیل بیرجندیان شهردار
۶ ۸۶ تا ۸۶ غلامحسین کبیری شهردار
۷ ۸۶ تا ۸۸ فیروز جعفری شهردار
۸ ۸۸ تا ۸۹ مرتضی قاسمی سرپرست
۹ ۸۹ تا ۹۴ عباس شوندی شهردار
۱۰ ۹۴ تا ۹۴ محمدرضا صالحی سرپرست
۱۱ ۹۴ تا ۹۶ مسعود کرم زاده شهردار
۱۲ ۹۶ تا ۹۶ مرتضی قاسمی سرپرست
۱۳ ۹۶ تا ۹۷ ایرج مرادبیگی شهردار
۱۴ ۹۷ تا ۹۷ کامبیز امینی سرپرست
۱۵ ۹۷ تا ۹۹ امیر کریمی شهردار
۱۶ ابتدای ۹۹ تا  تیرماه ۹۹ مهدی صمدی زاده سرپرست
۱۷

۱۸

تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰

تیر ماه ۱۴۰۰ تاکنون

نادر روحی

مهدی صمدی زاده

شهردار

سرپرست

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست