سرپرست شهرداری صباشهر; مهندس مهدی صمدی زاده
سرپرست شهرداری صباشهر; مهندس مهدی صمدی زاده
شورای اسلامی شهر صباشهر
شورای اسلامی شهر صباشهر
مناسبت ها و رویدادهای مهم
شهدای صباشهر
شهدای صباشهر
جاذبه های شهر
چندرسانه ای
شاخص های مهم صباشهر
شهر صبر، صلابت و صداقت
۰
جمعیت کل
شهرداری درجه ۷
۰
تعداد خانوار
تاسیس ۱۳۷۵
۰
تعداد شهدا

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرمهای شهرداری صباشهر بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها

فاز اول پارک بزرگ شهروند۹۵%
۹۵%
کف پوش امام زاده فرخنده خاتون۸۰%
۸۰%
پارک ساحلی۷۰%
۷۰%
پارک بانوان۱۰۰%
۱۰۰%
فهرست