محلات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محلات

همانگونه که در معرفی شهر ذکر شد، صباشهر از ادغام روستاهای قاسم آباد، قندیشاد، صحرا خرک، کبودین و حسن آباد تشکیل شده است. که پس از شهر شدن این آبادی ها هر کدام یک محله از شهر صباشهر محسوب می شوند.

محلات صباشهر عبارتند از محله قاسم آباد، محله اسلام آباد، محله ویره، …..

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست