🔷هفته بسیج بر همه ی مطالبه گران حق ، مدافعان و یاران مردم ،دوستداران عشق و مهربانی مبارک باد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔷هفته بسیج بر همه ی مطالبه گران حق ، مدافعان و یاران مردم ،دوستداران عشق و مهربانی مبارک باد.

🇮🇷#صباشهر

مقام معظم رهبری
🔷 بسیج یعنی نیروی کارآمد برای همه ی میدان ها

🔷هفته بسیج بر همه ی مطالبه گران حق ، مدافعان و یاران مردم ،دوستداران عشق و مهربانی مبارک باد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست