🔷طعمه گذاری جهت مقابله با حیوانات موذی توسط واحد خدمات شهری شهرداری صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔷طعمه گذاری جهت مقابله با حیوانات موذی توسط واحد خدمات شهری شهرداری صباشهر

🇮🇷#صباشهر

🔴مهندس برنجی شهردار :

باید کاری کرد که مردم حس خدمت در شهر را احساس و مشاهده کنند.

🔷طعمه گذاری جهت مقابله با حیوانات موذی توسط واحد خدمات شهری شهرداری صباشهر

#صباشهر
#شورای_شهر
#مهندس_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست