🔷آماده سازی و زیر سازی خیابان ها و معابر جهت اجرای آسفالت توسط واحد عمران شهرداری صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔷آماده سازی و زیر سازی خیابان ها و معابر جهت اجرای آسفالت توسط واحد عمران شهرداری صباشهر

🇮🇷#صباشهر

🔴مهندس برنجی شهردار :

محل تردد و عبور و مرور شهروندان باید هموار باشد و با توجه به نزدیکی فصل بارش نزولات آسمانی دستور تسریع در پروژه های عمرانی را صادر نمودند.

🔷آماده سازی و زیر سازی خیابان ها و معابر جهت اجرای آسفالت توسط واحد عمران شهرداری صباشهر

#صباشهر
#شورای_شهر
#مهندس_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست