🔴 بازدید رئیس شورای اسلامی صباشهر از پروژه آسفالت خیابان جهاد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔴 بازدید رئیس شورای اسلامی صباشهر از پروژه آسفالت خیابان جهاد
[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر

🔴 بازدید رئیس شورای اسلامی صباشهر از پروژه آسفالت خیابان جهاد

👈این عملیات عمرانی همچنان ادامه دارد.

🔺روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

#صباشهر_در_مسیر_پیشرفت
#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#روابط_عمومی_شورای_اسلامی_شهرداری_صباشهر

فهرست