🔴 آسفالت کوچه های شهرک بهاران(ویره)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔴 آسفالت کوچه های شهرک بهاران(ویره)
[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر

🔴 آسفالت کوچه های شهرک بهاران(ویره)

👈این عملیات عمرانی همچنان در این محله ادامه دارد.

🔺روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

#صباشهر_در_مسیر_پیشرفت
#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#روابط_عمومی_شورای_اسلامی_شهرداری_صباشهر

فهرست