🔴استقبال کاربران فضای مجازی از نحوه حضور شهردار صباشهر در برنامه پاکسازی حاشیه اتوبان ساوه به مناسبت هفته زمین پاک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔴استقبال کاربران فضای مجازی از نحوه حضور شهردار صباشهر در برنامه پاکسازی حاشیه اتوبان ساوه به مناسبت هفته زمین پاک
[Forwarded from اخبار رسمی شهرداری صباشهر] [ Photo ] 🔴استقبال کاربران فضای مجازی از نحوه حضور شهردار صباشهر در برنامه پاکسازی حاشیه اتوبان ساوه به مناسبت هفته زمین پاک

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست