📚کتاب غذای روح است.📚

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 📚کتاب غذای روح است.📚

🇮🇷#صباشهر

📚کتاب غذای روح است.📚

⭕️ مقام معظم رهبری :
📖 ‌کتاب،دروازه ای به سوی گستره ی دانش و معرفت است و کتاب خوب ، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است.

♦️آینده خواندنی است♦️

⭕️ ۲۴آبان ماه روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار گرامی باد.

#صباشهر
#شورای_صباشهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
روابط _عمومی _شهرداری _صباشهر

فهرست