💠نصب مبلمان شهری :تحولی زیبا در فضای شهری💠

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💠نصب مبلمان شهری :تحولی زیبا در فضای شهری💠
[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر
نصب مبلمان شهری پارک شقایق

💠نصب مبلمان شهری :تحولی زیبا در فضای شهری💠

🔵در راستای زیبا سازی فضای شهری نصب مبلمان شهری پارک شقایق توسط واحد زیباسازی شهرداری انجام شد.
🔵 داود غلامی مسئول زیباسازی شهرداری هدف از نصب مبلمان شهری را جذابیت شهری ، افزایش رفاه ، ایجاد فضای امن و بهبود فضای شهری عنوان کرد.
🔵وی اظهار داشت :فراهم آوردن امکانات مناسب شهری برای شهروندان و ارائه هرچه بیشتر خدمات رفاهی و اجتماعی در سطح مکان های عمومی برای ارتقاء خدمت رسانی به شهروندان در واقع احترام به حقوق شهروندی است.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست