💠شهر صباشهر لایق بهترین هاست.💠

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💠شهر صباشهر لایق بهترین هاست.💠

صباشهر در مسیر پیشرفت

💠شهر صباشهر لایق بهترین هاست.💠

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

⭕️ شروع عملیات تکمیل احداث سوله ی ورزشی چند منظوره بانوان شهرک مصطفی خمینی بعد از چند ماه وقفه

⭕️ پس از چند ماه توقف سرانجام از صبح روز جمعه ۱۴۰۲/۸/۲۶با تاکید اعضای شورای شهر و پیگیری های مستمر شهردار صباشهر در روزهای آغازین وشروع به کار ایشان و رفع برخی موانع ،عملیات تکمیل این مجموعه ورزشی در دستور کار و اولویت واحد عمرانی شهرداری قرار گرفت و وارد مدار اجرایی شد تا هرچه زودتر شهر صباشهر از یک سالن ورزشی چند منظوره ممتاز برای بانوان برخوردار شود.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست