👈تاکید مهندس برنجی شهردار صباشهر بر افزایش سرانه های فضای سبز سطح شهر👉

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 👈تاکید مهندس برنجی شهردار صباشهر بر افزایش سرانه های فضای سبز سطح شهر👉

🇮🇷#صباشهر
👈تاکید مهندس برنجی شهردار صباشهر بر افزایش سرانه های فضای سبز سطح شهر👉

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر

🔴 در بازدیدی که مهندس سجاد برنجی شهردار صباشهر از فضای سبز سطح شهر انجام دادند و تاکید ایشان بر احیاء و حفاظت از فضای سبز ،عملیات آماده سازی و بیل زنی باغچه های پارک جوانان شهرک مصطفی خمینی توسط واحد فضای سبز انجام شد.

#صباشهر
#شورای_صباشهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
روابط _عمومی _شهرداری _صباشهر

فهرست