👈اهمیت فضای سبز شهری تا بدان حداست که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی شهرها به حساب می آید .👉

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 👈اهمیت فضای سبز شهری تا بدان حداست که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی شهرها به حساب می آید .👉

🇮🇷#صباشهر
👈اهمیت فضای سبز شهری تا بدان حداست که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی شهرها به حساب می آید .👉

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر

🔴 پس از بازدید مهندس سجاد برنجی از پارک ها و فضای سبز سطح شهر و تاکید ایشان بر افزایش سرانه های فضای سبز با هدف احیا و حفاظت از درختان دومین مرحله سم پاشی شمشادهای پارک قندیشاد را که مبتلا به سفیدک پودر بوده اند با استفاده از سموم قارچ کش توسط واحد فضای سبز شهرداری انجام شد .

#صباشهر
#شورای_صباشهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
روابط _عمومی _شهرداری _صباشهر

فهرست