🎢توجه به سلامت کودکان و شادی آنها از ارکان خدمات شهرداری می باشد.🎡

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🎢توجه به سلامت کودکان و شادی آنها از ارکان خدمات شهرداری می باشد.🎡

🇮🇷#صباشهر
🎢توجه به سلامت کودکان و شادی آنها از ارکان خدمات شهرداری می باشد.🎡

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر

🔷 با توجه به تاکید مهندس برنجی شهردار صباشهر بر حفظ سلامت کودکان در پارک ها ، قطعه شکسته ست بازی پارک کوثر قندیشاد توسط واحد فضای سبز تعویض شد.

#صباشهر
#شورای_صباشهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
روابط _عمومی _شهرداری _صباشهر

فهرست