🌹حضور پرشوربانوان همیشه در صحنه صباشهر و اقامه نماز عید سعید فطر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🌹حضور پرشوربانوان همیشه در صحنه صباشهر و اقامه نماز عید سعید فطر
[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر
🌹حضور پرشوربانوان همیشه در صحنه صباشهر و اقامه نماز عید سعید فطر

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست