✍️جلسه کمیته ترافیک شهرداری صباشهر با دستور جلسه اصلاح دوربرگردان ورودی شهر در محل شهرداری صباشهر برگزار گردید.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ✍️جلسه کمیته ترافیک شهرداری صباشهر با دستور جلسه اصلاح دوربرگردان ورودی شهر در محل شهرداری صباشهر برگزار گردید.

 

♦️جلسه کمیته ترافیک شهرداری صباشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️جلسه کمیته ترافیک شهرداری صباشهر با دستور جلسه اصلاح دوربرگردان ورودی شهر در محل شهرداری صباشهر برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم مهندس صالحی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و عمران شورای اسلامی شهر،مهندس نعیمی عضو شورای اسلامی شهر و مهندس سلیمی دبیر شورای ترافیک شهرستان شهریار بیانات مبسوطی پیرامون لزوم تسریع در اصلاح دوربرگردان فوق با رعایت اصول ایمنی و دستورالعمل های مربوطه با هدف روانسازی ترافیک و جلوگیری از تخلفات رانندگان ایراد نمودند. سپس مشاور طرح توضیحات کامل و جامعی در خصوص طرح پیشنهادی ارائه و در انتها پس از بازدید میدانی و بحث و بررسی های لازم مقرر گردید طرح اصلاح و جهت تایید نهایی به شورای ترافیک شهرستان شهریار ارسال گردد .
ضمنا مصوب گردید یک دهنه پل عابر پیاده توسط فرمانداری در محل تقاطع صباشهر نیز نصب گردد.

 

فهرست