♦️رنگ آمیزی بلوک عابرپیاده و سرعت گیرها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ♦️رنگ آمیزی بلوک عابرپیاده و سرعت گیرها

🇮🇷#صباشهر

♦️رنگ آمیزی بلوک عابرپیاده و سرعت گیرها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️حسب دستور مهندس عصمتی سرپرست شهرداری صباشهر در راستای افزایش ایمنی تردد خودروها و امنیت عابرین پیاده و دانش آموزان در اقدامی از سوی واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری سرعت گیر های سطح شهردر حال رنگ آمیزی می باشند.

#صباشهر
#شورای_شهر
#مهندس_عصمتی_سرپرست_شهرداری_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست