♦️راهپیمائی باشکوه و پرشور و حماسی مردم همیشه در صحنه و متدین و انقلابی صباشهر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به مناسبت روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین همگام با مردم سراسر میهن اسلامی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ♦️راهپیمائی باشکوه و پرشور و حماسی مردم همیشه در صحنه و متدین و انقلابی صباشهر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به مناسبت روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین همگام با مردم سراسر میهن اسلامی
[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر
♦️راهپیمائی باشکوه و پرشور و حماسی مردم همیشه در صحنه و متدین و انقلابی صباشهر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به مناسبت روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین همگام با مردم سراسر میهن اسلامی

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست