♦️حضور بسیج جامعه زنان در عرصه های مختلف کشور سرنوشت ساز است.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ♦️حضور بسیج جامعه زنان در عرصه های مختلف کشور سرنوشت ساز است.
[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر

♦️حضور بسیج جامعه زنان در عرصه های مختلف کشور سرنوشت ساز است.

♦️هفته بسیج بر بانوان بسیجی ، ولایتمدار و همیشه در صحنه ی ایران اسلامی مبارک باد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست