♦️بازدید مسئولین شهری و استانی از رودخانه شاد چای صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ♦️بازدید مسئولین شهری و استانی از رودخانه شاد چای صباشهر

🇮🇷#صباشهر

♦️بازدید مسئولین شهری و استانی از رودخانه شاد چای صباشهر

🎤به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر
✍️مهندس سجاد برنجی شهردار به همراهی هادی رمضان خانی رئیس شورا و سایر اعضای شورای اسلامی صباشهر در معیت مهندس زنگوئی رئیس اداره امور منابع آب غرب استان تهران از مسیر رودخانه شادچای حد فاصل در شهر صباشهر بازدید و مشکلات و معضلات و نحوه انتقال پس آب تصفیه خانه شاهد شهر را بررسی و پیشنهادات لازم جهت بهسازی از سوی مدیران شهری ارائه گردید.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست