♦️اجرای عملیات پیاده روسازی و مناسب سازی برای نابینایان در خیابان آزادگان شهرک بهاران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ♦️اجرای عملیات پیاده روسازی و مناسب سازی برای نابینایان در خیابان آزادگان شهرک بهاران
[ Photo ] 🇮🇷#صباشهر

♦️اجرای عملیات پیاده روسازی و مناسب سازی برای نابینایان در خیابان آزادگان شهرک بهاران

🖊️در این پروژه پیاده رو شهرک بهاران به صورت یکسان سنگفرش گردید و همچنین پیاده رو این خیابان برای تردد روشندلان عزیز مناسب سازی گردید.

🔺روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

#صباشهر_در_مسیر_پیشرفت
#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#روابط_عمومی_شورای_اسلامی_شهرداری_صباشهر

فهرست