گزارش تصویری حضور رئیس و اعضای ستاد بحران شهرداری صباشهر در محل نشست ساختمان ۱۶ واحدی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. گزارش تصویری حضور رئیس و اعضای ستاد بحران شهرداری صباشهر در محل نشست ساختمان ۱۶ واحدی

گزارش تصویری حضور رئیس و اعضای ستاد بحران شهرداری صباشهر در محل حادثه نشست ساختمان ۱۶ واحدی شهرک مصطفی خمینی

فهرست