کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شورای اسلامی صباشهر ه ریاست خانم مهندس فهیمه صالحی و با حضور اعضای کمیسیون در سالن جلسات برگزار گردید .

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شورای اسلامی صباشهر ه ریاست خانم مهندس فهیمه صالحی و با حضور اعضای کمیسیون در سالن جلسات برگزار گردید .

♦️کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شورای اسلامی صباشهر

✍ به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر
✔️کمیسیون برنامه بودجه و عمران شورای اسلامی به ریاست خانم مهندس فهیمه صالحی و با حضور اعضای کمیسیون ، جناب شفقت حسابرس ، مهندس احمدی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری ، مسئولین واحدهای مالی ، حقوقی و درآمد در سالن جلسات برگزار گردید .
در این جلسه که ساعت‌ها به طول انجامید ، در خصوص رفع ایرادات حسابرسی ، تفریغ بودجه و ارائه اسناد و مدارک مستند مالی جهت بررسی مجدد بحث و تبادل نظر گردید .

فهرست