کسب مقام سوم دهمین دوره ی مسابقات قویترین مردان کاپ آزاد جام شهدا توسط جناب آقای کریم فرجی از ورزشکاران نام آور صباشهر را تبریک عرض مینماییم.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. کسب مقام سوم دهمین دوره ی مسابقات قویترین مردان کاپ آزاد جام شهدا توسط جناب آقای کریم فرجی از ورزشکاران نام آور صباشهر را تبریک عرض مینماییم.

کسب مقام سوم دهمین دوره ی مسابقات قویترین مردان کاپ آزاد جام شهدا توسط جناب آقای کریم فرجی از ورزشکاران نام آور صباشهر را تبریک عرض مینماییم.

فهرست