کسب سمیه المپیک توسط قهرمان کشتی فرزند صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. روبداد مهم و مناسبت ها
  4. chevron_right
  5. کسب سمیه المپیک توسط قهرمان کشتی فرزند صباشهر

دریافت مدال طلای مسابقات آلماتی قزاقستان وکسب سهمیه المپیک توسط قهرمان کشتی فرزند صباشهر جناب آقای یونس امامی را به تمامی شهروندان و خانواده محترم ایشان تبریک عرض می نماییم

فهرست