پلمپ واحدهای ضایعاتی مطرح شده در بند ۲۰ماده ۵۵قانون شهرداری ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. پلمپ واحدهای ضایعاتی مطرح شده در بند ۲۰ماده ۵۵قانون شهرداری ها

🇮🇷#صباشهر
پلمپ واحدهای ضایعاتی مطرح شده در بند ۲۰ماده ۵۵قانون شهرداری ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

♦️واحدهای ضایعاتی مطرح شده در بند ۲۰ماده ۵۵قانون شهرداری ها پس از سیر مراحل اداری توسط واحد خدمات شهری صباشهر پلمپ شدند.

#صباشهر _در_مسیر_پیشرفت
#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست