پروژه احداث خیابان …

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دسته‌بندی نشده
  4. chevron_right
  5. پروژه احداث خیابان …

پروژه احداث خیابان …

عنوان پروژه:
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
فهرست