پاکسازی خیابان قندیشاد به نسیم شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. پاکسازی خیابان قندیشاد به نسیم شهر

♨صباشهر را به کارگاه بزرگ عمرانی و خدماتی تبدیل می کنیم♨

🔸پروژه های عمرانی و خدماتی🔸

👈 پاکسازی خیابان قندیشاد به نسیم شهر 👉

▫روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر صباشهر▫

 

عنوان پروژه :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل اجرا:.
محل تامین اعتبار : ……………..
سال شروع :
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
سال خاتمه:
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
نحوه اجرا:
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
عنوان پیمانکار :
 
فهرست