هیئت رئیسه سومین سال از ششمین دوره شورای اسلامی صباشهر مشخص گردید

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. هیئت رئیسه سومین سال از ششمین دوره شورای اسلامی صباشهر مشخص گردید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

🖋️در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر و در اجرای ماده یک آیین نامه داخلی شورای اسلامی ماده ۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مواد ۳ و ۱۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
جلسه رسمی انتخاب هیئت رئیسه سال سوم از دوره ششم شورای اسلامی صباشهر به مدت یک سال تشکیل و اعضای محترم از بین خود و با رای مخفی رای گیری نمودند در این انتخابات
♦️جناب آقای هادی رمضانخانی
رئیس

♦️ جناب آقای وحید جعفری
نایب رئیس

♦️سرکار خانم فهیمه صالحی منشی اول و سخنگوی شورا

♦️جناب آقای حمید حسنی
منشی دوم و خزانه دار

انتخاب گردید .
روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر موفقیت همه خدمتگزاران به شهر و شهروندان عزیز را آرزومند است .

فهرست