نهضت آسفات در صباشهرهمچنان ادامه دارد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نهضت آسفات در صباشهرهمچنان ادامه دارد.

با حضور ونظارت مستقیم شهردارواعضای محترم شورای اسلامی صباشهر انجام شد:

عملیات آسفالت وتعریض محور اصلی آدران به شهریار

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهروشهرداری صباشهر:

نادر روحی شهردار،به همراهی تنی چنداز اعضای شورای اسلامی شهرصباشهر ضمن بازدید ونظارت ،برروند اجرایی از نزدیک برعملیات آسفالت نظارت کرد.

 

بنابراین گزارش ،نادرروحی در حاشیه این بازدیدونظارت ،با اشاره به پروژه های مختلف تاکید کرد:

باید بسترلازم ومناسبی را برای بهر ه مندی شهروندان ورضایتمندی آنهافراهم کنیم.

فهرست