نصب پله برقی شهرک مصطفی خمینی_شهرک ویره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نصب پله برقی شهرک مصطفی خمینی_شهرک ویره

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️حسب دستور مهندس عصمتی سرپرست شهرداری صباشهر مبنی بر تسریع در اتمام پروژهای عمرانی و خدماتی نیمه تمام و پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر مراحل نصب پله برقی شهرک ویره_شهرک مصطفی خمینی با تلاش شبانه روزی پرسنل شهرداری در حال انجام است و به زودی به اتمام خواهد رسید .

فهرست