نصب سیستم روشنایی در خیابان جهاد صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نصب سیستم روشنایی در خیابان جهاد صباشهر

شهروند همراه شهرخوب

 

با پیگیری شورای اسلامی و دستورات نادر روحی شهردار صباشهر عملیات سیستم روشنایی خیابان جهاد محله قندیشاد  تکمیل وموردبهره برداری شهروندان محترم قرارگرفت.

فهرست