نصب تابلو ایمن سازی محور صباشهر_نسیم شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نصب تابلو ایمن سازی محور صباشهر_نسیم شهر

🇮🇷#صباشهر
نصب تابلو ایمن سازی محور صباشهر_نسیم شهر
🚏ایمن سازی معابر و تجهیزات ترافیکی در نقاط مختلف شهر نقش مهم و تاثیر گذاری در بهبود ترافیک معابر شهری دارد.🚧

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر

⛔️ با توجه به تاکید مهندس برنجی شهردار صباشهر در راستای ایمن سازی معابر ،نصب تجهیزات ترافیکی در معابر سطح شهر توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری صباشهر انجام شد.

#صباشهر
#شورای_صباشهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
روابط _عمومی _شهرداری _صباشهر

فهرست