نشست هم اندیشی شورای شهر صباشهر با اعضای مجمع یاران انقلاب صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نشست هم اندیشی شورای شهر صباشهر با اعضای مجمع یاران انقلاب صباشهر
نشست هم اندیشی شورای شهر صباشهر با اعضای مجمع یاران انقلاب صباشهر

نشست هم اندیشی و هم افزایی شورای شهر صباشهر با اعضای اصلی مجمع یاران انقلاب صباشهر برگزار شد. در این نشست که با حضور حمید حسنی ریاست شورای اسلامی شهر و سایر اعضا برگزار شد که در ابتدای جلسه با خیرمقدم گویی ریاست شورا به اعضای یاران انقلاب صباشهر شروع شد و آقای حمید حسنی به تشریح برخی کارهای عمرانی وفرهنگی که دراین دوره انجام شده است پرداخت وی از لزوم ایجاد تعامل وهم اندیشی با یاران انقلاب که دلسوزانه به مسائل ومشکلات صباشهر میپردازند ودربین مردم حضور دارند سخن گفتند.
در ادامه هادی رمضانخانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر لزوم تزریق آرامش و امید بخشی به جامعه و شهروندان را خواستار شدند؛همچنین از برنامه های فرهنگی پیش رو در تقویم اجرایی شورای شهر مواردی را بازگو کردند و پیشرفت بعد فرهنگی شهر را در تداوم جلسات و تعامل کمیسیون فرهنگی شورا با کارگروه‌های فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و نخبگان شهر دانستند.اعضای یاران انقلاب هم با تشکر از فعالیتهای خوبی که دراین دوره شورای شهرانجام شده است، به ضرورت توجه به حل سایر معضلات شهروندان تاکید داشتند. واعلام آمادگی داشتند که از ظرفیتهای یاران انقلاب در پیگیری وحل مشکلات بهره برداری کنند. در پایان مراسم حمیدحسنی ریاست شورای شهرصباشهر برضرورت تداوم این جلسات وافزایش تعامل وهم اندیشی وبهره برداری از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد که یاران انقلاب نیز یکی از موفق ترین آنها بود وهست تاکید داشتند.

نشست هم اندیشی و هم افزایی شورای شهر صباشهر با اعضای اصلی مجمع یاران انقلاب صباشهر برگزار شد. در این نشست که با حضور حمید حسنی ریاست شورای اسلامی شهر و سایر اعضا برگزار شد که در ابتدای جلسه با خیرمقدم گویی ریاست شورا به اعضای یاران انقلاب صباشهر شروع شد و آقای حمید حسنی به تشریح برخی کارهای عمرانی وفرهنگی که دراین دوره انجام شده است پرداخت وی از لزوم ایجاد تعامل وهم اندیشی با یاران انقلاب که دلسوزانه به مسائل ومشکلات صباشهر میپردازند ودربین مردم حضور دارند سخن گفتند.
در ادامه هادی رمضانخانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر لزوم تزریق آرامش و امید بخشی به جامعه و شهروندان را خواستار شدند؛همچنین از برنامه های فرهنگی پیش رو در تقویم اجرایی شورای شهر مواردی را بازگو کردند و پیشرفت بعد فرهنگی شهر را در تداوم جلسات و تعامل کمیسیون فرهنگی شورا با کارگروه‌های فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و نخبگان شهر دانستند.اعضای یاران انقلاب هم با تشکر از فعالیتهای خوبی که دراین دوره شورای شهرانجام شده است، به ضرورت توجه به حل سایر معضلات شهروندان تاکید داشتند. واعلام آمادگی داشتند که از ظرفیتهای یاران انقلاب در پیگیری وحل مشکلات بهره برداری کنند. در پایان مراسم حمیدحسنی ریاست شورای شهرصباشهر برضرورت تداوم این جلسات وافزایش تعامل وهم اندیشی وبهره برداری از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد که یاران انقلاب نیز یکی از موفق ترین آنها بود وهست تاکید داشتند.

نشست هم اندیشی و هم افزایی شورای شهر صباشهر با اعضای اصلی مجمع یاران انقلاب صباشهر برگزار شد. در این نشست که با حضور حمید حسنی ریاست شورای اسلامی شهر و سایر اعضا برگزار شد که در ابتدای جلسه با خیرمقدم گویی ریاست شورا به اعضای یاران انقلاب صباشهر شروع شد و آقای حمید حسنی به تشریح برخی کارهای عمرانی وفرهنگی که دراین دوره انجام شده است پرداخت وی از لزوم ایجاد تعامل وهم اندیشی با یاران انقلاب که دلسوزانه به مسائل ومشکلات صباشهر میپردازند ودربین مردم حضور دارند سخن گفتند.
در ادامه هادی رمضانخانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر لزوم تزریق آرامش و امید بخشی به جامعه و شهروندان را خواستار شدند؛همچنین از برنامه های فرهنگی پیش رو در تقویم اجرایی شورای شهر مواردی را بازگو کردند و پیشرفت بعد فرهنگی شهر را در تداوم جلسات و تعامل کمیسیون فرهنگی شورا با کارگروه‌های فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و نخبگان شهر دانستند.اعضای یاران انقلاب هم با تشکر از فعالیتهای خوبی که دراین دوره شورای شهرانجام شده است، به ضرورت توجه به حل سایر معضلات شهروندان تاکید داشتند. واعلام آمادگی داشتند که از ظرفیتهای یاران انقلاب در پیگیری وحل مشکلات بهره برداری کنند. در پایان مراسم حمیدحسنی ریاست شورای شهرصباشهر برضرورت تداوم این جلسات وافزایش تعامل وهم اندیشی وبهره برداری از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد که یاران انقلاب نیز یکی از موفق ترین آنها بود وهست تاکید داشتند.

نشست هم اندیشی شورای شهر صباشهر با اعضای مجمع یاران انقلاب صباشهر
فهرست