نشست مشترک کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی استان تهران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نشست مشترک کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی استان تهران

نشست مشترک کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش با کمیته تخصصی فرهنگی ،اجتماعی ورزشی کارگروه بانوان شورای اسلامی استان تهران

✍️حضور سرکار خانم فهیمه صالحی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی صباشهر وعضو کمیته فرهنگی- اجتماعی و ورزشی کارگروه بانوان شورای عالی استان تهران در جلسه کمیسیون شورای اسلامی استان تهران با موضوع بررسی و تصویب ۱- طرح مسئولیت پذیری اجتماعی ۲-طرح تعامل و همکاری سازمان های مردم نهاد در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴در ساختمان شورای اسلامی استان تهران

فهرست