مهندس سجاد برنجی شهردار صباشهر در خصوص تکمیل سوله ورزشی صباشهر در آینده نزدیک و افزایش سرانه ورزشی شهر صباشهر در ویژه نامه روزنامه جام‌جم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. مهندس سجاد برنجی شهردار صباشهر در خصوص تکمیل سوله ورزشی صباشهر در آینده نزدیک و افزایش سرانه ورزشی شهر صباشهر در ویژه نامه روزنامه جام‌جم

درج گزارش خبری
مهندس سجاد برنجی شهردار صباشهر در خصوص تکمیل سوله ورزشی صباشهر در آینده نزدیک و افزایش سرانه ورزشی شهر صباشهر در ویژه نامه روزنامه جام‌جم 👆👆👆

فهرست