مناقصه پروژه زیرسازی، جدول و آسفالت معابر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. مناقصه پروژه زیرسازی، جدول و آسفالت معابر

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه زیرسازی، جدول و آسفالت معابر سطح شهر را با اعتبار مبلغ ۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح اسناد مناقصه موجود در سامانه ستاد و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از علاقه مندان دعوت بعمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ به سامانه مذکور مراجعه نمایند، ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ می باشد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی صباشهر

فهرست