مناقصه تکمیل مخزن آب پارک شهروند

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. مناقصه تکمیل مخزن آب پارک شهروند

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه تکمیل مخزن آب پارک شهروند  را  با اعتبار  مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به شرح اسناد استعلام  موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید از تاریخ    ١۴٠١/٠٨/١۶ به سامانه مذکور مراجعه  نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت   ١٣   مورخ  ١۴٠١/٠٨/٢۴  می باشد .

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

فهرست