معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در صباشهر

🇮🇷#صباشهر

♦️حضور دکتر حمیدرضا خانمحمدی معاون وزیر آموزش وپرورش ورئیس سازمان نوسازی وتجهیز مدارس کشور درصباشهر
به‌گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر
✍️دکتر خانمحمدی وهئیت همراه ظهر روز ۵شنبه در آخرین روز دیماه سال جاری جهت بازدید از مدارس شهرستان شهریاربه شهرصباشهر هم سفری داشتند دراین بازدید که محسن نوروزی رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان شهریاروعلی ملکی شهردارصباشهر حمید حسنی رئیس شورای شهر صباشهر وی راهمراهی میکردند از چند مدرسه سطح صباشهر بازدید بعمل آوردند واز نزدیک با مشکلات واحد های آموزشی این شهر آشنا شدند، سپس درجلسه اداری این شهر شرکت نمودند.
🔷درحاشیه این جلسه دکتر خانمحمدی به خبرنگاران گفت:
شهرهای حاشیه ای اطراف کلانشهر تهران عمدتا دچارمعضلاتی هستند مثل افزایش جمعیت وعدم پیش بینی زیرساختهابه دلیل مهاجرت یا خشکسالی بخصوص جنگهای اطراف کشور به این مهاجرتها دامن زده است.وقفه دوساله تدریس درمدارس هم بخاطر کرونا تاثیر گذار بود.
منطقه شهریار و صباشهر هم دچار این چالش هستند به دلیل میزان مهاجرت متاسفانه هیچ مدرسه و فضای آموزشی جدیدی ساخته نشده است.درحوزه تجهیزات نیزبا کمبود منابع مواجه هستیم.امروز در صباشهر ساخت یک مدرسه را برای سال ۱۴۰۲متعهد شدیم ودرخصوص تجهیز مدارس هم به مدیرکل استان گفتم که کمک های لازم را بکنند.
معاون وزیر درادامه به مصوبه شورای سران قوه مبنی بر فروش اموال واملاک مازاد اشاره داشت وگفت برای اینکه بتوانیم از پس نیازهای اموزشی بربباییم بایدمولد سازی اموال مازاد را انجام دهیم واین اموال رادرمعرض فروش یا تهاتر بگذاریم البته باید ابتدا نیازسنجی واقعی با چشم انداز ۵۰ساله برای آن داشته باشیم.تا املاک مازادی که نمیتوان به هردلیلی درآن مدرسه احد اث کرد به فروش برسانیم وبا تکمیل مدارس نیمه کاره بتوانیم به سرانه های آموزشی مطلوبی دست یابیم.
این مقام وزارت آموزش وپرورش که در سالن ملاقاتهای شهرداری صباشهر حضور داشت درخصوص حل مشکل سرانه های آموزشی صباشهر گفت :امروز با شهردار صباشهر آقای ملکی درخصوص موضوع مولد سازی به تعاملات خوبی رسیدیم‌ وبا کمک شهرداربتوانیم سرمایه های خوبی جذب کنیم که انشاالله باحضور ومدیریت شهردار اتفاقات خوبی درزمینه ایجاد فضاهای آموزشی رقم خواهد خورد.
شایان ذکر است برای نخستین باردردولت سیزدهم یک مقام از وزارتخانه به این شهر سفر کرده بود امید است با درایت مجموعه مدیریت شهری وفرمانداری ویژه شهر ستان شه یارشاهد حضور سایر مقامات کشوری درصباشهرباشیم.

فهرست