مشاهیر شهر

صباشهر مفتخر است که خاستگاه تنی چند از چهره های ماندگار کشور بوده است که در ذیل شمه ای از آن ذکر میگردد:

از چهره‌های شناخته شده صباشهری می‌توان به سردار شهید مهدی تاجیک، خلبان شهید سبزآبادی، مهدی مهدوی، اکبر سرباز، یونس امامی، کریم و اکبر طالشی، امیر تاجیک و ناصر سلیمانی اشاره کرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست