فضاسازی شهری در آستانه ی برگزاری مراسم کنگره ملی شهدای استان تهران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. فضاسازی شهری در آستانه ی برگزاری مراسم کنگره ملی شهدای استان تهران
فضاسازی شهری در آستانه ی برگزاری مراسم کنگره ملی شهدای استان تهران

🇮🇷#صباشهر
فضاسازی شهری در آستانه ی برگزاری مراسم کنگره ملی شهدای استان تهران

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر
💠 فضاسازی شهری مزین به تصاویر شهدای والا مقام صباشهر از سوی حوزه فرهنگی _اجتماعی شهرداری صباشهر انجام پذیرفت.

فضاسازی شهری در آستانه ی برگزاری مراسم کنگره ملی شهدای استان تهرانفضاسازی شهری در آستانه ی برگزاری مراسم کنگره ملی شهدای استان تهران

#صباشهر _در_مسیر_پیشرفت
#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست