عملیات عمرانی در مدرسه اتحاد شهرک مصطفی خمینی توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. عملیات عمرانی در مدرسه اتحاد شهرک مصطفی خمینی توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری صباشهر

🇮🇷#صباشهر

♦️عملیات عمرانی در مدرسه اتحاد شهرک مصطفی خمینی توسط اداره عمران شهرداری صباشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️حسب دستور مهندس ملکی شهردار صباشهر به اداره فنی و عمرانی شهرداری عملیات خاکبرداری، تسطیح و جدولگذاری حیاط مدرسه اتحاد در محله مصطفی خمینی صباشهرانجام شد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#علی_ملکی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست