عملیات اجرایی و بهره برداری از طرح بزرگ آبرسانی الغدیر در صباشهر آغاز گردید

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. عملیات اجرایی و بهره برداری از طرح بزرگ آبرسانی الغدیر در صباشهر آغاز گردید

فهرست