صباشهر را به کارگاه بزرگ عمرانی وخدماتی تبدیل می کنیم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. صباشهر را به کارگاه بزرگ عمرانی وخدماتی تبدیل می کنیم

خدمت همچنان ادامه ادارد

صباشهررا به کارگاه بزرگ عمرانی و خدماتب تبدیل می کنیم

 

به گزرش روابط عمومی شورا وشهرداری صباشهر :

 

عملیات عمرانی وزیرسازی وتعریض خیابان اصلی صباشهر محور آدران به شهریار در حال اجراء می باشد

فهرست