سهولت درکارشهروندان اولویت کارشهرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. سهولت درکارشهروندان اولویت کارشهرداری

سهولت د رکار شهروندان اولویت کار شهرداری

 

به گزارش روابط عمومی شورا وشهرداری صباشهر:

 

در راستای اجرای تکریم ارباب رجوع نادر روحی شهردار صباشهربه همراه حمید تاجیک عضو شورای شهراز واحدهای اتوماسیون و انفورماتیک ومیز خدمت بازدید و دستورات لازم پیرامون حفظ وصیانت از مدارک مراجعین در پرونده ها و اجرای برنامه چهارگون را صادرنمودند.

در حاشیه این بازدیدشهردارصباشهربیان داشتند ،امروز سهولت در کارمراجعین ،مدیریت زمان ،پاسخگویی وشفاف سازی دستورکار شهرداری در سال۱۴۰۰خواهد بود.

فهرست