زیبا سازی منظره شهری شهر صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. زیبا سازی منظره شهری شهر صباشهر

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی وشهرداری صباشهر:

 

با توجه به این موردکه فضای سبز ،علاوه بر زیبایی بخشیدن به منظر شهری در تقویت روحیه وشادی شهروندان نیز تاثیرگذار است،لذا حفظ و نگهداری آن از اولویتهای واحد خدمات شهری شهرداری صباشهر است.در همین راستا اقدامات علف زنی و حذف علف های هرز، چمن زنی،هرس ترون، درختچه و درختان،کاشت گل و نهال،درختکاری، سم پاشی، ضد عفونی روزانه پارک ها و فضای سبز،نظافت فضای سبز،آبیاری،هرس شاخه های خشک درختان،توسعه و احداث فضای سبز شهری،ایجاد تشتک دور درختان، حفظ، نگهداری و بهسازی پارک ها و فضای سبز سطح شهر و هر آنچه مربوط به حوزه فضای سبز و زیبا سازی می باشد به صورت روزانه و مستمر توسط واحدخدمات شهری شهرداری صباشهر در حال انجام می باشد.

فهرست