رنگ آمیزی دیواره های مدرسه صداقت در محله شهرک مصطفی خمینی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. رنگ آمیزی دیواره های مدرسه صداقت در محله شهرک مصطفی خمینی

🇮🇷#صباشهر

♦️رنگ آمیزی دیواره های مدرسه صداقت در محله شهرک مصطفی خمینی

🔷مهندس ملکی شهردار صباشهر :
مدرسه خانه دوم دانش آموزان است که باید در شهر روحیه و نشاط را این عزیزان احساس کنند.

به‌گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️حسب دستور مهندس ملکی شهردار در راستای زیباسازی و ایجاد روحیه و نشاط در بین دانش آموزان، دیوار های مدرسه صداقت در محله شهرک مصطفی خمینی به همت واحد زیباسازی شهرداری رنگ آمیزی شد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#علی_ملکی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست