دیدار مجموعه مدیریت شهری با امام جمعه صباشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. دیدار مجموعه مدیریت شهری با امام جمعه صباشهر

امام جمعه صباشهر:

نقشه راه مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰نشان از لزوم همدلی هاست.

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر نادر روحی شهردار صباشهر در معیت رئیس و اعضای شورای اسلامی با امام جمعه محترم صباشهر دیدار وگفتگو داشتند.

در این دیدار صمیمانه شهردارصباشهر گزارش مبسوطی از خدمات ارائه شده در سال ۱۳۹۹بیان نمودند ،در ادامه  سلطانمرادی ریاست شورا نیز خواهان ارائه رهنمودها وپشتیبانی های مسئولین به ویژه امام جمعه محترم شدند.

در ادامه نیز حاج آقای زرینه در سخنان خود شعار سال مقام معظم رهبری را راه گشای اقتصاد جامعه دانستند که انشاءالله با پشتیبانی مسئولین شهری وشهرستانی و استانی رفع موانع های موجود شاهد خدمات بهتری به شهر و شهروندان باشیم که لازمه آن اتحاد و همدلی است.

فهرست