دیدار رئیس شورای اسلامی صباشهر با جمعی از مشاوران فعال شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. دیدار رئیس شورای اسلامی صباشهر با جمعی از مشاوران فعال شهر

🇮🇷 صباشهر

♦️دیدار رئیس شورای اسلامی صباشهر با جمعی از مشاوران فعال شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

✍️ حمید حسنی ریاست شورای شهرصباشهر در معیت قرنی مسئول امور فرهنگی واجتماعی شهرداری صباشهر با چند تن از مشاوران وروانشناسان فعال دیدار وگفتگو داشتند.
دراین دیدارصمیمانه ضمن تبادل نظرات کارشناسانه در خصوص موضوعات مهمی همچون لزوم پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ازجمله اعتیاد وطلاق وهمچنین لزوم شناسایی استعداد های جوانان ونوجوانان در همه زمینه ها در قالب برپائی کارگاههاوکلاسهای آموزشی ،ومیز خدمت وارائه خدمات مشاوره ای درموضوعات روانشناسی ،کارآفرینی ،بهبود کسب وکار وحقوقی تصمیم گیری شد.
دراین دیدار حسنی به اهتمام ویژه رئیس وسایر اعضای دوره ششم برمحورموضوعات فرهنگی واجتماعی در صباشهرخبر داد .
وی اشاره کرد شکر خدا با تعامل خوب وسازنده ای بین کمسیون فرهنگی شورای شهر صباشهر ومعاونت اجتماعی شهرداری در جهت بسط واشاعه موضوعات فرهنگی واجتماعی وجود دارد ودر برنامه های امسال وسال آینده ، هم چشم انداز خوبی دراین خصوص تدوین شده است.که بامشارکت شهروندان حتما محقق خواهد شد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#علی_ملکی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#مدیریت_فرهنگی_اجتماعی
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر‌

فهرست